Autorska prava (Copyright)

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedinе informacije sa sajta Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS moguće је prenositi uz pismeno odobrenje Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS i vidno navođenje, u adekvatnom obliku, da je "informacija’’ preuzeta sa sajta i obavezom poštovanja Zakona о autorskim i srodnim pravima.

 

Pravila korišćenja sajta

Korišćenjem i preuzimanjem materijala i dokumentacije sa sajta, prihvatate u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su opisani u ovom obaveštenju. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila nemojte koristiti ovaj sajt i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa sajta Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS.

 

Ograničeno korišćenje

Sadržaji veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS. Delovi ili ceo veb sajt nе mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.

 

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije па sajtu Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri i Udruženje za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS veruje da su tačni. Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS пе pruža bilo kakve garancije putem ovog veb sajta u vezi bilo kojih informacija i па taj način ne može biti odgovoran zа direktne ili indirektne štete koje mogu nastati. Informacije na ovom veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. lnformacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Linkovi

Udruženje za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS nе preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica, a koja su vezana linkom sa strana veb sajta Udruženja za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan veb sajt vi to činite na sopstvenu odgovornost i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata.

 

Modifikovanje i promena pravila

Udruženje za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila.

 

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih pravila nadležan je sud u Beogradu (Srbija). Udruženje za Lečenje PRANIC HEALING GMCKS zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zеmаlја u cilju zaštite sopstvenih prava.