GRAND MASTER ČOA KOK SUI -

CITATI

“Para na otvorenom prostoru će se prosto rasuti u različitim pravcima. Para sadržana u motoru može da pokrene ceo voz. Uspeh dolazi od Usmerenosti i Konstantnosti Cilja i Napora.”

GMCKS

“Kada dajete i delite, vi postajete kanal za Izobilje. Davanje novca je Nauka. ”

GMCKS

“Kada se razvijate, i ljudi oko vas se takođe razvijaju.

Kada napredujete, i svet napreduje sa vama u izvesnoj meri. ”

GMCKS

“Možete doživeti prosvetljenje gledajući cvet. Gledajući prirodu postajete jedno sa svim. ”

GMCKS

“Regulišite vaš um. Ne brinite preterano o budućnosti. Ako ste uradili sve što treba da bude urađeno, budućnost će se sama pobrinuti za sebe. ”

GMCKS

“Oprostite drugim ljudima pre nego što zatražite da vama oproste…

Kada vi oprostite, biće vam oprošteno. ”

GMCKS

“Postojanje Boga je očigledno. ”

GMCKS

“Oluja će zamoriti samu sebe. Posle oluje, nastupiće smirenost i mir.”

GMCKS

“Hrabrost je razlika između uspeha i neuspeha.

Morate imati taj stav - ovo što radim je prava stvar.”

GMCKS

“Praktikovanje mira i svesnosti omogućuje vam uključivanje u više duhovne aktivnosti. Unutar mira je veća duhovna aktivnost. Mir je samo oslonac na putu do cilja.”

GMCKS

“Da biste leteli u unutrašnjem svetu, mora biti Smirenosti i Tišine u vama. ”

GMCKS

“To što poznajete učenja ne znači da ste ih i savladali.”

GMCKS

“Duhovnost je način života. To nije samo meditiranje."

GMCKS

“Ekstremna otvorenost između partnera se dešava kada osećaju puno Ljubavi. Kada osećate puno Ljubavi, možete doživeti Božanstvenost voljene osobe.”

GMCKS

“Kada savladate iskrenost, vaš um postaje oštar kao britva. Možete da prodrete veoma duboko-da vidite stvari onakvima kakve jesu bez zablude.”

GMCKS

“Način da prevaziđete strah je da prosto uradite ono što je ispravno.”

GMCKS

“Učitelj obezbeđuje Duhovnu Energiju! Kao što koren obezbeđuje hranljive materije cveću.”

GMCKS

“Možete ići sve više i više bivajući Provodljivi. Kada ste Provodljivi, vaš Duhovni Napredak je brz i Snaga i Blagoslovi Učitelja dolaze ka vama.”

GMCKS

“Izgovorene reči imaju snagu. Napisane reči imaju snagu. Misaone forme su stvarne.”

GMCKS

“Balansirajte agresivnost i strogost praktikujući Milost i Saosećanje. Dodirnite vaše srce pre nego što kažete nešto snažno.”

GMCKS

“Ne odustajte samo zato što imate ispred sebe veliki problem. Budite mirni i duboko udahnite. Nije vam dozvoljeno da budete ogorčeni. Testovi su vam dati da razviju vaše Duhovne Mišiće. Samo radite&radite. Zadržite vašu smelost i ispunite vašu sudbinu.”

GMCKS

“Reč je kao prst uperen u različite stvari. Ne gledajte u prst; fokusirajte se na suštinu reči. Fokusirajte se na ono ka čemu je taj prst uperen!”

GMCKS

“Prihvatite nešto samo kada ste to sami potvrdili.”

GMCKS

“Istina ima mnogo nivoa. Fanatični i opasni ljudi veruju da je njihovo mišljenje jedina istina.”

GMCKS

“Zasluge idu Guruu kada su učenja dovoljno jednostavna za razumevanje.”

GMCKS

“ Vaša sposobnost da letite u unutrašnjem svetu zavisi od vaše sposobnosti da oprostite drugima."

GMCKS

Uvek će biti trojstvo. Vi ste biće božanske volje, božanske ljubavi, božanske inteligencije."

GMCKS

"Neki ljudi ne čuju jer odbijaju da slušaju. U trenutku kada pokušate da izvrdate problem, prestaje napredak."

GMCKS

"Vi ste predodređeni za uspeh."

GMCKS

"Za osobu koja ima “oko da vidi”, Bog je svuda."

GMCKS

"Davanje i primanje je ciklus. Prekidanje ciklusa rezultiraće katastrofom. Ne-davanje je katastrofalno, ne-primanje je jednako katastrofalno. Ciklus se mora održavati."

GMCKS

"Bivajući visoko, postajemo nisko. A u bivanju nisko počinjemo bivati visoko. Kada smo skromni, bivamo visoko."

GMCKS

"Smisao za humor omogućuje vam da uživate u životu i da se prema njemu odnosite realistično."

GMCKS

"Život je kao eho! Kada nešto dajete, to vam se vraća mnogo, mnogo puta."

GMCKS

"Kada gledate u Učitelja, zapamtite da je on Duhovni Učitelj u fizičkom telu. Duhovni Učitelj nije fizičko telo."

GMCKS

"Budućnost je u vašim rukama! Vi ste rođeni da manifestujete svoju veličanstvenost!"

GMCKS

"Nije važno gde ste upravo sada. Važno je gde želite da budete!"

GMCKS

"Posle oluje dolazi mir. Posle jake kiše, postoji rast. Posle neprijatnih promene, biće veće aktivnosti, većeg uspeha."

GMCKS

"Spokoj je najviša forma mira."

GMCKS

"Nemogućnost da budete srećni kada su drugi ljudi uspešni odvući će vas na dole. Izbegnite zavidnost."

GMCKS

"Umerenost zahteva pronicljivost. Ona varira od osobe do osobe. Ono što je umereno za jednu osobu ne mora biti umereno za drugu."

GMCKS

"Živimo u okeanu životne energije ispunjene energetskim bićima. Kada ih blagoslovimo Ljubavlju, mi takođe primamo njihove Blagoslove."

GMCKS

"Svetlost je uvek tu. Koliko svetlosti dopire do vas zavisi od vas samih."

GMCKS

"Ne pravite grešku misleći da su vaša ograničenja ujedno i ograničenja gurua ili Boga."

GMCKS

"Standard za osobu na Duhovnom putu je visok. Ono što ne mogu da urade obični ljudi možete vi."

GMCKS

"Kada tražite utehu, ispunjeni ste svetlošću, ljubavlju i moći..."

GMCKS

"Kroz testove & probe osoba se razvija. "

GMCKS

"Duhovno prepuštanje ne znači opiranje bez razmišljanja. Ono jednostavno znači odustajanje od unutrašnjeg opiranja. Ovo je manifestacija inteligencije."

GMCKS

"Duhovnost je način Života. To nije samo meditiranje.“
Kreativna Transformacija - Zlatne Lotus Sutre Duhovne Prakse

GMCKS