Kirlianova Kamera

Kirlianova fotografija je proces koji koristi pulsirajuće visokonaponske frekvencije i elektronske kaskade da napravi snimke obično nevidljivih, zračećih energetskih polja koja nas sve okružuju. Foto-tehnika.

 

Kirlianova fotografija je kolekcija fotografskih tehnika koja se koristi da prikaže fenomen električnih koronalnih pražnjenja. Dobila je ime po Semyon Kirlian-u, koji je 1939. godine slučajno otkrio da ako je objekat na fotografskoj ploči povezan sa izvorom visokog napona, dobija se slika na fotografskoj ploči. Tehnika je poznata kao “elektrograf,” “elektrografija,” “fotografija korone pražnjenja,” “bioelektrografija,” “vizualizacija pražnjenja gasa (GDV),” “elektrofotonsko snimanje (EPI),” i “Kirlianografija.”

Kirlijanove fotografije

Ovo su samo neke od fotografija snimljenih ovom tehnikom, i to snimci biljaka, životinja, cveća, voća, novca, kristala, kapi vode, itd...