GRAND MASTER ČOA KOK SUI -

OSNIVAČ MODERNOG ISCELJIVANJA PRANOM & ARHATIK JOGE

Isceljivanje Pranom je razvijeno od strane kinesko-filipinskog duhovnog učitelja Čoa Kok Suija. Zbog njegovih dostignuća kao obučenog instruktora, uobičajeno mu se obraćaju sa “Grand Master Čoa Kok Sui”, titule koja je tipična za osnivača ili instruktora najvišeg ranga u sistemu azijskih duhovnih ili borilačkih veština.

 

Grandmaster Čoa se još kao veoma mlad zainteresovao za duhovne teme i energetsko isceljivanje, te je proučavao radove teozofa i rozenkrojcera, huna, kabale i brojnih drugih sličnih sistema. Njegovo formalno obrazovanje hemijskog inženjera kao i njegov osećaj za praktično pomogli su mu da vremenom formuliše pristup isceljivanju korak-po-korak, što je kasnije preraslo u sistem Isceljenja Pranom.

Za 20 godina, Master Čoa je gotovo stalno putovao, lično obučavajući učenike u preko 60 zemalja na 6 kontinenata. Pre nego što je preminuo 19. marta 2007, Master Čoa je završio 25 knjiga objavljenih na preko 30 jezika, i ostavio za sobom preko 100 Centara za Isceljivanje Pranom u preko 90 zemalja. Filantropska ruka organizacije, MCKS Humanitarna Fondacija vodi programe ishrane u raznim zemljama, donira medicinsku pomoć za siromašne pacijente i pomaže širom sveta u regijama pogođenim katastrofama.

 

Grand Master Čoa Kok Sui je osnivač Modernog Isceljivanja Pranom i Arhatik joge. Rođen je na Filipinima, a postao je jogi još u ranom tinejdžerskom dobu.

 

Njegova neumorna potraga za duhovnim istinama koje su iznad prihvaćene stvarnosti, uravnotežena sa diplomom inženjera hemije i sa njegovim poslovnim sposobnostima, vodila je hiljade ljudi širom sveta iz različitih struka da dožive iskustva Modernog Isceljivanja Pranom, Arhatik joge, i drugih njegovih ezoteričnih učenja i njihove prakse.

“Isceljivanje Pranom koristi zakone prirode koje ljudi ne poznaju ili čijeg postojanja nisu svesni” 
GMCKS

Osim što je objavio preko 20 knjiga od kojih su neke publikovane na 37 jezika i čitane u preko 90 zemalja, Master je takođe širom sveta držao preko 20 različitih kurseva Praničnog isceljivanja, Arhatik joge i viših duhovnih kurseva..

 

On je standardizovao ove kurseve, koje nastavljaju da vode licencirani instruktori u mnogim zemaljama. Grand Master Čoa Kok Sui je takođe osnovao nekoliko dobrotvornih fondacija u više zemalja koje obezbeđuju fizičke i pravne potrebe u svrhu podizanja ljudske svesnosti. Ove dobrotvorne fondacije nastavljaju i danas njegovu humanitarnu misiju.

 

“U davna vremena, Isceljivanje Pranom je mogla da obavlja samo elita. Moj posao je bio razvijanje veoma efikasnog sistema isceljivanja, koje svaka osoba može da nauči u kratkom periodu. Svako sada može da praktikuje Isceljivanje Pranom. Znati da možete izaći na kraj sa jednostavnim oboljenjima je prilično ohrabrujuće” 
GMCKS